Search Results for "mate"

Søker...

No Results

Försäljnings- och leveransvilkor

Priser

Alla priser är angivna exkl. moms och baseras på våra inköpspriser. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar från våra leverantörer och förändringar i växelkurser, tullsatser och skatter som inträffar före leverans av den erbjudna utrustningen.

Vid pris-/valutaförändringar på mindre än 2 % avstår prisjusteringar (2,5 % för elproducenter). Tills skriftlig orderbekräftelse finns tillgänglig görs reservationer om det pris som anges i vårt erbjudande.

Erbjudanden har en standardgiltighet på 60 dagar för byggkraft, aluminiumskåp, växlar och kabeldragningsmaterial och 30 dagars giltighetstid för erbjudanden för kraftaggregat.

För elproducenter gäller även följande: Miljöavgifter tas ut enligt EE-bestämmelserna (generatorer är undantagna).

 

Leverans, transport

Alla leveranser sker med de transportföretag vi har avtal med. Önskas andra transportmedel/företag måste kunden själv ordna med hämtning.

Eventuell specialtransport, till exempel kran, täcks inte av säljaren utan föregående överenskommelse. Köparen ska tillhandahålla körbar väg för lastbilen till lämplig avlastningsplats, samt vändplats.

Leveransdatum är satt till den dag varan skickas från våra lokaler. Samma datum kommer också att ligga till grund för fakturering. Själva leveransen beror på avstånd och plats, men sker vanligtvis inom 1-5 dagar.

Frakt följer Incoterms 2020, Ex works (exklusive pallar) om inte annat överenskommits.

Beträffande montering/installation/vidaretransport av produkter är detta kundens ansvar om inte annat avtalats (köparens risk och kostnad). Frågor angående detta ställs till vår handläggare för projektet.

 

Varumottagning

Kontrollera alltid om varan är oskadad innan du kvitterar mottagandet. Transportskador ska omedelbart anmälas och kvitteras av både förare och mottagare. Transportskador ska anmälas till oss inom 24 timmar. Transportskador som inte anmälts av chaufför och mottagare vid leveranstillfället ersätts inte. Detta är viktigt för att vi i efterhand ska kunna kräva ersättning från transportföretaget.

 

Fel och brister

Eventuellt fel eller brister i våra leveranser ska anmälas till oss så snart som möjligt, och i alla fall innan reparationer utförs av andra. Eventuellt förbättringar som utförs av tredje part måste överenskommas i förväg. Om detta inte görs kan fakturan för sådant arbete avvisas och vår garanti på produkten upphör att gälla.

 

Betalning

Netto per 15 dagar.

Vid betalning efter förfallodagen beräknas dröjsmålsränta. Om leverans skjuts upp på begäran/krav från köparen har säljaren rätt att kräva betalning för varan vid ursprungligen avtalad leveranstid.

 

Leveranstid

Överenskommes vid beställning.

Vid eventuella förseningar godtas inte dagsböter om detta inte särskilt avtalats för leveransen.

 

Avbeställning

Om köparen häver en leverans ska köparen betala det belopp som är skyldig säljaren för den del av arbetet som redan har utförts. Dessutom ska köparen betala direkta kostnader som säljaren ådragit sig på grund av beställningen.

 

Försäljningsdeposition

Vi förbehåller oss rätten att lägga en försäljningsdeposition på det sålda materialet för inköpspriset. Vi har rätt att ta tillbaka varorna om köparen inte fullgör sin betalningsskyldighet.

 

Force majeure

Omständigheter som vi inte har kontroll över, såsom blixtnedslag, brand, jordbävning, översvämning, krig, strejk, lockout, rån/inbrott, officiella order, allmän brist på varor/tjänster från underleverantörer, transportmedel eller energi på grund av förhållanden som nämnts kan vara skäl att åberopa force majeure och ge rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från ersättning.

 

Reklamationsvillkor

Satema AB kommer under en period av 12 månader efter leveransdatum reparera eller byt ut – efter vårt val – defekta komponenter som efter vår undersökning visar sig vara defekta på grund av material- eller tillverkningsfel. Vi tar inte ansvar för utgifter vid frånkoppling och demontering av defekta komponenter, sekundära skador av något slag, såsom skador på personer eller gods, fast egendom eller lös egendom, förlust av avbrott/förseningar eller liknande till följd av fel i levererade komponenter.

 

Returer/ändringar

Returer accepteras för standardvaror i lager. Alla returer måste avtalas med oss ​​i förväg. Specialbeställda produkter kan inte returneras. Vid retur av varor i obruten originalförpackning debiteras kunden returkostnader med 30 % av nettofakturavärdet. För varor där förpackningen är trasig eller saknas beräknas besiktningskostnader efter faktura och returer kan komma att avvisas. Frakt- och paketeringskostnader krediteras inte, returer sker på kundens bekostnad och risk.

 

Dokumentation

En uppsättning dokumentation ingår i priset.

Gäller när annat inte skriftligen avtalats.

 

Kontakta oss här om du har några frågor