Search Results for "mate"

Søker...

No Results

Så beräknar du effektbehovet på byggarbetsplatsen

Osäker på att beräkna effektbehovet? Vi hjälper dig!

Vi får ständigt frågor om vilket upplägg du måste ha på byggarbetsplatsen. Ett enkelt svar är “det beror på”, men effektbehovet är en väldigt bra indikator på vilken huvudcentral som behövs.

Här tar vi en titt på hur du kan beräkna effektbehovet, men vi börjar med de olika faktorerna du måste ta hänsyn till:

Bodar

Typerna av bodar på byggarbetsplatsen är avgörande. Till exempel har kontorsbodar och mötesbodar mindre effektbehov än bodar med minikök och toaletter, 2,50kW respektive 6kW. Dessutom bör man lägga till behovet av en manskapsbod, om man har det. Här ska du beräkna cirka 1kW per person.

Containers

De flesta containrar är isolerade med ljus och värme. Variabeln du måste ta hänsyn till här är storleken. Normalt bör du beräkna dubbelt så mycket effekt för en 20-fots container jämfört med en 10-fots, 1kW respektive 2kW.

Kranar och hissar

Kranar och hissar är krävande utrustning med relativt stort effektbehov. Vi skiljer mellan följande typer:

 • Liten tornkran – beräkna cirka 30kW per kran
 • Stor tornkran – beräkna cirka 60kW per kran
 • Liten bygghiss – beräkna cirka 8kW per hiss
 • Stor bygghiss – beräkna ca 15kW per hiss

Uppvärmning av byggnader

Uppvärmningsbehovet beräknas vanligen utifrån ytan. Vi rekommenderar att du beräknar cirka 40W per kvadratmeter. Om takhöjden är över 2,4 meter ska man beräkna behovet utifrån volymen i byggnaden – närmare bestämt 17W per kubikmeter.

Avfuktning

Ingen byggarbetsplats är komplett utan en avfuktare. Exakt vilken typ av avfuktare du väljer är givetvis avgörande, men använder du till exempel en AD680E är behovet cirka 0,85kW per enhet.

Annan strömförbrukande utrustning

Att tillhandahålla en komplett lista över all strömförbrukande utrustning är nästan en omöjlig uppgift, men här är några av utrustningen som vanligtvis ingår i beräkningen:

 • Gods- och personlift – cirka 15kW
 • Svets – cirka 8kW
 • Kapstation – cirka 4,8kW
 • Mobil industridammsugare – cirka 2,6kW
 • Elverktyg – cirka 1kW
 • Betongsåg/kärnborr – cirka 5,5kW
 • Metallkap (hydraulisk) – cirka 5,5kW
 • Arbetsbelysning 150W – 0,15kW

Ett litet exempel

Föreställ dig att du har en byggplats på 2 500 m2 med 40 personer fördelade på 12 bodar. Vi förutsätter också att byggarbetsplatsen använder kran och har olika belysning. Den ger följande värden:

 • 0,04kW per m2 i uppvärmning
 • Vi beräknar cirka 1kW per person i elverktyg
 • Cirka 2,5kW per barack
 • Cirka 60kW för kranen
 • Cirka 15kW för belysning

Några snabba beräkningar visar ett effektbehov på cirka 220kW. Det är givetvis en grov förenkling, men det ger i alla fall en uppfattning om byggarbetsplatsens behov av tillfällig el.