Search Results for "mate"

Søker...

No Results
Allmänt

Fusion av Satema Moelv AS och Satema AS

Som en del av företagsrekonstruktionen kommer Satema Moelv AS (org.nr. 956 456 940) och Satema AS (org.nr. 856 457 192) att slås samman till Satema AS.

satema-moelv-fusjoneres-med-satema-as

Satema AS övertar alla avtal och åtaganden från Satema Moelv AS utan förändring, om inte annat anges i gällande avtal med leverantörer, kunder eller samarbetspartners. Vi försäkrar dig att det inte kommer att ske någon förändring i den andra ägarstrukturen, villkoren eller villkoren.

Vi bekräftar att:

· Företagsnamnet Satema Moelv AS kommer inte längre att användas

· Organisationsnumret 956 456 940 kommer inte längre att användas utan ersätts och slås samman med organisationsnummer 856 457 192 Satema AS.

· Bankuppgifter och fakturaadress för Satema AS kommer att gälla framöver. Ingen förändring här.

· Var uppmärksam på leveransadressen Oslo vs Moelv.

· Sammanslagningen kommer att ske i mitten av december 2022. Skulle det finnas några frågor angående sammanslagningen ber vi att din kontaktperson i Satema kontaktas direkt. Vi ser fram emot ett fortsatt gott och givande samarbete i framtiden.

ENGLISH VERSION

Merger of Satema Moelv AS and Satema AS.

As a part of company reorganisation, Satema Moelv AS (org. no. 956 456 940) and Satema AS (org.no. 856 457 192) will be merged into Satema AS.

Satema AS takes over all agreements and obligations from Satema Moelv AS without change, unless otherwise specified in current agreements with suppliers, customers or partners. We assure you that there will be no change in the other ownership structure, terms or conditions.

We confirm that:

· The company name Satema Moelv AS will no longer be used

· The organization number 956 456 940 will no longer be used, but will be replaced and merged with organization number 856 457 192 Satema AS.

· Bank information and invoice address for Satema AS will apply in the future. No change here.

· Pay attention to the delivery address Oslo vs Moelv.

· The merger will take place in mid-December 2022.

Should there be any questions regarding the merger, we ask that your contact person in Satema be contacted directly. We look forward to continued good and fruitful cooperation in the future.


Thomas Schumann Østgaard
CEO
Satema AS