Search Results for "mate"

Søker...

No Results
Tillfällig El

Vad kännetecknar dom olika el-centralen

Hovedsentral, fordelingssentral eller undersentral? Det er lett å bli forvirret.
Hvis du blander disse begrepene (noe du ikke er alene om å gjøre), blir det straks vanskeligere å vite hva du faktisk trenger av byggestrømsentraler. Les forklaringene under og bli litt klokere.

hva-kjennetegner-de-ulike-byggestromsentralene

Hovedsentral

En hovedsentral (forkortes ofte til HS) er som regel første tilknytningspunkt for strøm på byggeplassen, og har som oppgave å distribuere strøm videre til andre bruksenheter og sentraler. Den inneholder tilkobling for energiverkets kabel, kWh-måler og utgående enheter. Hovedsentralen har stikkontaktavganger og eventuelt direkteavganger fra brytere.

Målersentral

Målersentralen (forkortes ofte til MS) forveksles ofte med hovedsentralen, og det er ganske forståelig ettersom den faktisk er en hovedsentral, men som oftest uten stikkontaktavgangene.

Noen energiverk krever at måleren plasseres maks fem meter fra trafokiosken og dermed et stykke fra selve byggeplassen. Derfor benyttes en enklere og rimeligere sentral da man gjerne ikke har behov for stikkontaktuttak umiddelbart i nærhet av målersentralen. Ute etter innsikt i videoform? Sjekk ut vår YouTube-kanal ved å klikke her!

Fordelingssentral

Fordelingssentralen (forkortes ofte til FS) skal levere strøm fra hovedsentralen direkte til bruksenhetene eller undersentralen. En fordelingssentral har hovedbryter (med eller uten vern), sikringer og nødvendige brytere for direkte uttak eller stikkontaktuttak.

Undersentral

En undersentral (forkortes ofte til US) mottar strøm fra hovedsentralen eller fordelingssentralen, og distribuerer denne til bruksenheter eller utstyr. En minisentral gjør akkurat samme jobben, bare at den distribuerer strøm tilpasset mindre utstyr, som håndverktøy og lignende.

Én type sentral som fikser alt

Det finnes også et produkt på markedet som har alle funksjonene nevnt ovenfor. Vår egen modulære byggestrømsentral, Modulex, er konstruert slik at det er mulig å benytte moduler med både 230V og 400V i samme type kapsling. Ved hjelp av få modultyper kan du dermed dekke alle byggestrømrelaterte oppdrag enten du trenger en hovedsentral, fordelingssentral eller undersentral. Modulex byggestrømsentral finnes i to varianter: Modulex 250 (opptil 250A) og Modulex 800 (opptil 800A). Hvis du ønsker flere begrepsavklaringer, kan du laste ned vår komplette ordliste for strøm og elektro. Den er selvfølgelig helt gratis.

ordliste-faguttrykk-elektrobransje